Sensilab
Zgłoszenie działania niepożądanego leku

Zgłoszenie działania niepożądanego leku

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz zgodnie ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, firma SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. rejestruje i monitoruje wszystkie zgłoszenia działań niepożądanych swoich produktów.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego

Jeśli podczas stosowania naszego leku zaobserwowano wystąpienie działania niepożądanego,  prosimy niezwłocznie poinformuj swojego lekarza prowadzącego.

Zarówno osoba wykonująca zawód medyczny (tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny lub technik farmaceutyczny), jak i pacjent może zgłosić działanie niepożądane bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych.

Więcej informacji na temat zgłaszania działań niepożądanych można znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych (www.urpl.gov.pl lub dzialanieniepozadane.urpl.gov.pl)

Jeśli chciałbyś zgłosić działanie niepożądane po zastosowaniu naszego leku prosimy o wpisanie do formularza co najmniej następujących informacji:

  • Dane pacjenta u którego wystąpiło działanie niepożądane (minimum jedną z poniższych informacji: inicjały, płeć, data urodzenia lub wiek)
  • Opis działania niepożądanego
  • Nazwę leku podejrzewanego o spowodowanie działania niepożądanego
  • Dane osoby zgłaszającej, umożliwiające późniejszy kontakt (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub e-mail lub numer telefonu); w przypadku fachowych pracowników służby zdrowia – adres wykonywania zawodu.

Każda dodatkowa informacja może się okazać niezwykle cenna dla pełnej oceny danego przypadku.

Prosimy również o informowanie nas o przypadkach stosowania naszych leków w czasie ciąży oraz innych doniesieniach związanych z bezpieczeństwem naszych produktów w tym  informacji o braku skuteczności leku.


Formularze:

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dla FACHOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA.

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dla PACJENTÓW I ICH RODZIN / OPIEKUNÓW.

Dane kontaktowe:
SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A
Telefon : +48 42 654 00 70 (całodobowo)
Fax :+48 42 654 02 91

e-mail:  regulatory@sensilab.eu

Uprzejmie informujemy, że podane we wniosku przez Panią/a dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A, ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź, w celu złożenia zgłoszenia działania niepożądanego.

Jednocześnie informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Podanie w/w danych jest dobrowolne.

powered by webstream