Sensilab
Sensilab

Informacje dla akcjonariuszy 

SENSILAB Polska Sp. z o.o. – S.K.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

 

Adres: ul. Gen. Mariana Langiewicza 58, 95-050 Konstantynów Łódzki

 

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000458529

 

NIP: 7261407230

 

Kapitał zakładowy: 5.552.300,00 zł (opłacony w całości)

 

adres poczty elektronicznej: sekretariat@sensilab.eu

 

adres internetowy: www.sensilab.eu

 

 

powered by webstream