Sensilab
Prywatność i zasady korzystania

Prywatność i zasady korzystania

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. zaprasza do odwiedzenia swojej strony internetowej pod adresem: www.sensilab.com.

Nota prawna

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. zaprasza do odwiedzenia swojej strony internetowej pod adresem: www.sensilab.com.
Właścicielem serwisu internetowego www.sensilab.com i Administratorem jest firma Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A.
Niniejsza nota prowna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej Sensilab Polska.
Sensilab Polska zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na Stronie Internetowej pod adresem: www.sensilab.com, w tym zamieszczonych treści i informacji zawartych w serwisie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników internetu.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
Sensilab Polska gwarantuje ochronę danych osobowych udostępnianych przez Państwa w trakcie przeglądania stron i korzystania z formularza kontaktowego lub formularza działań niepożądanych znajdujących się na stronie.
Przekazywanie informacji osobistych jest dobrowolne. Sensilab Polska nie wykorzysta Państwa danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta. Dla tych celów Państwa dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz, gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innym podmiotom wchodzącym w skład grupy Spółki Sensilab Polska.
Senislab Polska deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne (zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych) i że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Państwu osobom trzecim.
Korzystanie z zasobów serwisu Sensilab Polska, wypełnienie formularza kontaktowego, zgłoszenie zapytania oraz nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi i nawiązania z nim kontaktu.
Sensilab Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

Pliki cookie
Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona internetowa może przechowywać w Państwa przeglądarce i użyć go w trakcie przeglądania informacji zawartych w tej witrynie. Plik cookie umożliwia nam zatem zidentyfikowanie Państwa przy ponownej wizycie i zapewnienie właściwego funkcjonowania naszej strony.  Pliki cookie nie wyrządzą na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów, ani żadnych osobistych danych o Tobie. W każdym momencie można wyłączyć ich użycie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce.

Prawa autorskie
Treść stron internetowych Sensilab Polska jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie Sensilab Polska są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sensilab Polska. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sensilab Polska są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu Sensilab Polska są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Prawo do użytkowania
Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. prezentuje się na stronie internetowej pod adresem: www.sensilab.com. Ochronie podlega zawartość strony Sensilab Polska, stanowiąca własność intelektualną, do której należą patenty, marki i prawa autorskie. Dostęp do niniejszej strony internetowej nie jest równoznaczny z udzieleniem licencji na korzystanie z własności intelektualnej Spółki Sensilab Polska.
Znaki handlowe
Wszystkie znaki handlowe i marki podane na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem o znakach towarowych na rzecz Sensilab Polska, chyba że podano inaczej. Dotyczy to w szczególności marek, oznaczenia typu, logo i emblematów.

Odpowiedzialność
Niniejszą witrynę internetową stworzono z największą starannością. Informacje zawarte w serwisie Sensilab Polska zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Sensilab Polska nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz ewentualne błędy zamieszczonych informacji. Mogą one być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub przedawnionej.
Sensilab Polska wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z naszej strony, o ile nie wynikają one z rozmyślnego działania czy rażącego zaniedbania ze strony Sensilab Polska.
Firma Sensilab Polska nie ponosi odpowiedzialności za:
- informacje umieszczone na stronach internetowych Sensilab Polska bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej,
- szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją,
- szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Stosowanie wtyczek społecznościowych Facebook
Na stronie internetowej Sensilab Polska pod adresem www.sensilab.com są tzw. wtyczki społecznościowe portalu Facebook.com. Wtyczki te oznaczone są logo Facebooka.
Po wyświetleniu strony internetowej Sensilab Polska pod adresem www.sensilab.com Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki przekazywana jest przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki internetowej i osadzana na stronie.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook gromadził dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, to przed wejściem na stronę Sensilab Polska pod adresem www.sensilab.com należy wylogować się z serwisu Facebook.  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze związane z tą polityką prywatności, zanim zaczniesz korzystać z tej strony, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe znajdują na końcu niniejszej strony).
 

powered by webstream