Sensilab

"Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego celem prowadzenia prac badawczych"

realizowany w ramach POIR 2.1 Wartość projektu ogółem: 5.458.125,00 PLN

Kontakt

Informacje dotyczące realizowanych projektów unijnych

 

powered by webstream